Maj Enderstein är medlem i KRO

Konstnärernas Riksorganisation

The Swedish Artists National Organisation

www.kro.se

Medlem i Bildkonst Upphovsrätt i Sverige - BUS. 

Genom BUS får bildupphovsmannen ersättning

när konstverk nyttjas och juridisk hjälp i upphovsrättsfrågor.


Svenska Konstnärer, Biografisk Uppslagsbok 1984 och 2000

ISBN 91-973689-0-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingborg

Sweden

info@majenderstein.com

www.majenderstein.com
Tel: +46(0)42 12 23 24

© Materials at this Site, is copyrighted and protected by worldwide copyright laws and treaty provisions

Member of Visual Arts

Copyright Society

in Sweden